Con Ve Sầu và Con Kiến  

 

Brrr. Lạnh quá! Gió quá! It’s so cold and windy! I don’t feel like singing anymore, now that summer is over and the north wind is blowing. Đói quá! I am hungry and there are no bugs to eat. No flies! No worms! Không cã ruồi! Không cã sâu! Let’s go see what I can borrow from my neighbor.

Hello Ant! My name is Cicada.

Chào Cicada. Tên tôi là Ant.

Chị khoè không?

Just fine. Chị vẫn khoè, cám ơn. Em ra sao?

Not good at all. Em không khoè lắm.

What's up? Sao vậy?

I am hungry. Em đói! Em đói quá! Chị có gí để ăn không? I just need a little grain to survive until next summer. Em sẽ trả chị tiền! I’ll pay you. I’ll even add interest, I promise. Help me. Please! Giúp em đi!

I don’t want your money! And I don’t have anything to give you!

Chị không tốt ti nào! No, not nice at all!

Mùa hè em làm gì?

What do I do in the summer? Em hát. I sing, my dear.

Em hát?

Đúng rồi. Em hát. Ngày và đêm. All night, all day. Tại sao?

That’s nice! Tốt lắm! You sing? Well, dance now! Goodbye! Chào!

Moral?

There is a time for work and a time for play